certificat energetic

You need Adobe Flash Player to view this content

certificat energetic, audit energetic cladiri

01.Certificat Energetic Cladiri / Apartamente, Audit Energetic:

·   Analiza Termica si Energetica pentru Cladiri

  Analiza termica si energetica

·   Certificat Energetic

Certificat

     · Audit Energetic Indicatori tehnico-economici 

 

De ce să ne alegeţi pe noi ?  Pentru că în activitatea complexă de auditare energetică a unei clădiri utilizăm tehnici moderne, aparatură performantă de investigare şi  programe specializate de calcul. Enumerăm astfel:

 

·  Utilizarea termografiei în infraroşu ca metodă de investigare pentru măsurarea temperaturii suprafeţelor, depistarea defecţiunilor tehnice şi radiografia structurilor ascunse ale anvelopei clădirii, etc;

 

· Utilizarea programelor performante pentru simularea transferului de căldură, pentru determinarea coeficienţilor liniari şi punctuali de transfer termic, a câmpului de temperatură şi a fluxurilor de căldură disipate prin anvelopa clădirii;

 

· Monitorizarea comportării în timp a clădirilor reabilitate termic şi a indicatorilor de eficienţă energetică obţinuţi;

Monitorizare

·  Monitorizarea îndeplinirii cerinţelor de conformare higrotermică şi de confort interior în conformitate cu exigenţele exprimate de Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcţii;

Atuurile noastre sunt:

·       Gândire inginerească;

·       Cunoştinţe de construcţii şi instalaţii în clădiri;

·       Cunoştinţe economice şi financiare;

·       Abilităţi de comunicare;

·       Cunoştinţe de Management Energetic;

·       Cunoştinţe privind exploatarea şi mentenanţa clădirilor şi instalaţiilor aferente;